Bolmåns "Kano og fritid"

Vi udlejer kanoer og kajakker, fortrinsvis på Smålands og Hallands Bolmån og Lagan med søerne Exen, Bolmen, Unnen samt Kösen.

Vi findes på Ågården i Nöttja, kun fem kilometer fra motorväg E4, ca 19 km syd for handelsbyen Ljungby.

Vores kanoer padles primært på – Lagaleden - en af sydsveriges længste kanoruter på næsten 170 kilometer, fra Slättö mølle i Storån (nord for søen Bolmen), via Bolmån/Unnen og Lagan, til udløbet i Kattegat. Vælger du for eksempel at starte i Nöttja og padle til Kattegat, en tur på 70 - 80 KM, er det en tur der tager 3 - 5 døgn.

Der findes mange lejrpladser langs med ruten.

kanot logo
kanot

Vores Kanoer og Kajakker

Kanoer

Vi udlejer kun stabile og søsikre INKAS aluminium kanoer (godkendte af det svenske "Sjöfartsverket") og kun den store model, der er 5.25 meter lang - og vejer 38 kg.

Kanoerne har plads til max 3 personer. (med et løst ekstrasæde). Dog anbefaler vi 2 voksne per kano hvis man skal på flere dags ture med proviant og oppakning.

Kajakker (begrænsat antal)

Er fortrinsvis Prion, single og double.

Overnatning/Lejrpladser

Langs med ruterne findes der mange kano campingpladser. Hos os sælges kanocheck, der er nødvendig som betaling for overnatning på lejrpladser, hvor der oftest findes teltplads, grillsted, toiletter, skraldespande og nogle steder også drikkevand og læsted mod vinden.

”Bolmåns Kano & Fritid”, i Nöttja er der også lejrplads for Lagaleden.

Allemandsretten

Vi vil medvirke til at mindske slitagen på naturen og henviser ril, ved overnatning, at benytte kano lejrpladserne. Udsigten til at få en "egen" lejrplads er god. Vi vil undvige "wild camping".